מצב החירום שאליו נקלעה במדינה עקב משבר הקורונה משפיע על הפרטיות. הרשות להגנת הפרטיות מודה בכך במסמך מיוחד שהוציאה לאחרונה (23.03.2020) אגב המשבר. במסמך מפרטת הרשות את עמדתה ביחס לסוגיות שונות שעלו, בעת התמודדות המשק עם המצב המיוחד.

בפתח המסמך מדגישה הרשות כי “הזכות לפרטיות אינה מוחלטת” ומכאן בנסיבות מסוימות, פגיעה בפרטיות עשויה להיחשב מוצדקת. כך, למשל, בהסתמך על ההגנות הקבועות  בחוק הגנת הפרטיות, כגון ההגנה העוסקת בפגיעה שנעשתה בתום לב בנסיבות בהן הייתה על הפוגע “חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה”. ואולם, גם כאשר קיימת לגופים מדינתיים ופרטיים האפשרות לפעול באופן הפוגע בפרטיות הציבור, אין זה אומר, לדעת הרשות, כי גופים אלו רשאים לעשות כן ללא התחשבות במשמעות פעילותם מבחינת הפגיעה בפרטיות הציבור. עמדת הרשות להגנת הפרטיות היא כי גם במצב הנוכחי, כאשר קיימת הצדקה לכאורה לפגיעה בפרטיות הציבור, יש להקפיד לפעול בהתאם לעקרונות ההגנה על פרטיות, ועל כך שהפגיעה הנגרמת כתוצאה מהפעילות לא חורגת מהנדרש בנסיבות העניין.

טיפול בהתפשטות נגיף הקורונה והניסיון לצמצמו, יוצרים מצב בו מידע רב אודות פרטים נאסף ונאגר במאגרי מידע שונים. הרשות מדגישה כי על הגופים השונים האוספים מידע במסגרת האמורה, להשתמש בו אך ורק למטרה שלשמה הוא נאסף, כדוגמת מניעת התפשטות הנגיף, מחקר אפידמיולוגי וכיוצא בזה. במובן זה, לאחר סיומו של התהליך, על הגופים השונים לבחון את הצורך בהמשך החזקת המידע. כאשר אין עוד צורך בשמירת המידע- ממליצה הרשות להביא למחיקתו.

יידוע עובדים ו/או גורמים אחרים על חשש להידבקות של עובד עמו הם היו בקשר בתקופה הרלוונטית עשוי להיחשב מוצדק, כל עוד יידוע זה נעשה בתום לב (לפי סעיף הגנות תום הלב בהגנת הפרטיות). אולם הרשות מדגישה, כי על המעסיקים להקפיד לדווח רק על המידע הרלוונטי בנסיבות העניין ולהעביר את המידע רק לגורמים הרלוונטיים.

הרשות מדגישה עוד במסמך שהופץ כי יש צורך בקביעת מנגנונים ייחודיים להגנה על המידע האישי המועבר בין גופים ציבורים, כאשר העברת מידע אישי עשויה להשליך על הפרטיות של אותם אנשים. יש לדעת הרשות לבחון את מידתיות וסבירות הבקשה בהתייחס לרגישות המידע אותו מעוניינים להעביר. ככל שהמידע רגיש יותר יש צורך בהגנה רבה יותר על הפרטיות. במצב הנוכחי, המחייב העברת מידע מהירה בין גופים ציבוריים לקידום והגנה של אינטרסים ציבוריים ראויים, סבורה הרשות כי ייטה האיזון בין מטרת העברת המידע לפגיעה העשויה להיגרם מכך, לכיוון מתן האפשרות של גופים להעביר מידע ביניהם.

באשר לעבודה מהבית ולמידה מרחוק- הרשות מדגישה כי על מקומות עבודה, מוסדות חינוך ומוסדות אקדמיים להקפיד על ביצוע כל הפעולות הנדרשות מבחינת אבטחת מידע וזאת על מנת לאפשר פעילות בטוחה לכל מי שמתבקש לעבוד וללמוד מביתו. כך יש להקפיד לעבוד רק עם אמצעים טכנולוגיים ייעודיים ולהימנע ככל האפשר מאמצעים “חינמיים” כגון חשבונות Gmail. רצוי להשתמש בסיסמאות חזקות למחשב ולשירותים השונים, לגבות את תוצרי העבודה ולהימנע מכניסה לאתרים לא מורשים.

הרשות להגנת הפרטיות מבינה את האינטרס הציבורי הרחב במצב החירום הנוכחי. פרסום זה על-ידי הרשות, בזמן עיצומה של תקופה מורכבת המעוררת המון שאלות, הינו סיוע והעלאת המודעות בקרב הגופים ציבוריים, הגורמים פרטיים ובראשם מעסיקים ביחס לחשיבות הנושא.

קישור למסמך שפרסמה הרשות מצורף בלינק הבא: https://www.gov.il/BlobFolder/reports/korona_privacy/he/PRIVACY_CORONA_QA.pdf

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.