האיחוד האירופי הודיע ​​לאחרונה רשמית (28.6.2021), כי הכיר בחוק הגנת הנתונים בבריטניה כמתאים למשטר המידע האירופאי. בכך מאפשר האיחוד זרימה חופשית של נתונים אישיים מהאזור הכלכלי האירופי לבריטניה.

במסמך על פני 93 עמודים ניתנה על-ידי האיחוד האירופאי סקירה מעמיקה מאוד של הרקע למתן החלטתו. סקירה זו מתחילה בתיאור הדמוקרטיה הבריטית, מסגרת החוקים הנוגעים למידע בבריטניה, ואף מתייחסת למגנה כרטא ולמגילת הזכויות משנת 1689, ועד אשרור בריטניה בשנת 1987 את אמנת מועצת אירופה, להגנה על יחידים בכל הקשור לעיבוד אוטומטי של נתונים אישיים (אמנה 108).

לסיכום קובע האיחוד האירופאי יופי כי מאחר ותקנות הגנת המידע של בריטניה מבוססות על אלו של אירופה (ה-GDPR), הרי שכללי הגנת הנתונים בבריטניה בהיבטים רבים משקפים מקרוב את הכללים המתאימים החלים באיחוד האירופי ולכן הם "שווים ערך למעשה".

במסגרת ההחלטה קבע עוד האיחוד האירופאי, לראשונה, כי תוקף ההחלטה הוא לארבע שנים בלבד שאחריהן יבחנו ממצאי הלימות עדכניים ואם יימצא כי בריטניה תמשיך להבטיח רמה נאותה של הגנת נתונים, תחודש ההחלטה לתקופה נוספת. במהלך ארבע השנים הללו הנציבות תמשיך לעקוב אחר המצב המשפטי בבריטניה ותוכל להתערב בכל נקודה, אם בריטניה תסטה מרמת ההגנה הקיימת כיום. אם הוועדה לקביעת ההלימות באיחוד תחליט לחדש את ממצא ההלימה, תהליך האימוץ יתחיל מחדש.

שיתוף
נמנה על המובילים בתחום ההגנה על הפרטיות, המידע האישי, אבטחת המידע וההתגוננות מפני מתקפת סייבר במשפט הישראלי. בנוסף לכך התמחה במקרקעין ומשפט מסחרי ועוסק אף בלשון הרע, זכויות יוצרים, חוזי IT, חתימה אלקטרונית, ליטיגציה מסחרית, התגוננות מפני תובענות ייצוגיות ודיני ספורט. משמש כבורר במסגרת סכסוכים עסקיים בתחום שונים, לרבות בתחום חוזים מסחריים, מקרקעין וספורט. חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (2007-2012), יו"ר ועדת הגנת הפרטיות של לשכת עורכי-הדין בישראל (2006-2011), מרכז תחום הפרטיות בלשכה ונציג הלשכה בדיוני הכנסת בתחום הפרטיות, מאגרי מידע והאזנות סתר (2011-2015), חבר ועדת אנגלרד לבחינת השאלות הנוגעות לפרסום פרטים מזהים בפסקי דין והחלטות של בתי משפט (2011-היום). דיין בבית-הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי-הדין (2005-2010). מייסד הועדה למשפט וספורט בלשכת עורכי הדין והראשון שעמד בראשה (2003-2005), ועדה שפרסמה בחודש ספטמבר 2005 את דו"ח דן חי לשינויי חקיקה בתחום הספורט. מחלוצי העוסקים בתחום המשפט והספורט בארץ, תוך ייצוג עשרות רבות של ספורטאים, בעיקר כדורגלנים. מרצה מהחוץ במוסדות אקדמאים בנושא ההגנה על הפרטיות בישראל ודיני ספורט. תחומי עיסוק עיקריים: ייעוץ לבנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, חברות פיננסיות, חברות סלולר וארגוני בריאות בנושאי פרטיות, המידע האישי, אבטחת מידע ומוכנות למתקפת סייבר, כולל ייצוג בפני הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט). ייצוג בהליכים משפטיים בתביעות בנושאי פרטיות, האזנת סתר, נתוני תקשורת, אינטרנט, לשון הרע, מסרים שיווקיים על-פי חוק התקשורת ('ספאם'), זכויות יוצרים וספורט, לרבות בתובענות ייצוגיות. ייצוג בעתירות לבג"ץ, עתירות מנהליות צווי מניעה וצווי עשה. ייעוץ בנושא החתימה האלקטרונית וייצוג בעלי זכויות יוצרים וסימני מסחר בעסקות רישוי והליכים משפטיים. ייצוג ספורטאים בפני אגודות ספורט, התאחדויות ואיגודי ספורט בארץ ובפני הארגונים המרכזים את ענפי הספורט בעולם.