הורים יוכלו לבצע הקלטה סמויה באמצעות מכשיר שיותקן על גבי חפצי ילדיהם במקרה של חשד סביר להתעללות. כך עולה מהצעת חוק פרטית, הצעת חוק האזנת סתר (תיקון – האזנה של חשד להתעללות), שהונחה על שולחן הכנסת לאחרונה (02.08.2021). במסגרת ההצעה מוצע כי האחראי (אפוטרופוס/הורה) על קטין עד גיל 5, כמו גם האחראי על חסר ישע, לא יישא באחריות פלילית אם יקליט את המתרחש במעון/מוסד בו שוהים מעל 4 ילדים והתעורר חדש להתעללות במקום.

בדברי ההסבר להצעת החוק מובהר כי ישנה לקונה כיום בחוק. מחד חובתו של ההורה/האפוטרופוס על הקטין עולה בבירור מס' 323 לחוק העונשין התשל"ז. ומאידך, נראה שלא פעם מוצאים עצמם האחראיים ללא כל יכולת פיקוח על המתרחש במוסדות הילדים השונים, לרבות מעונות וגני ילדים, שכן החוק הקיים מנוע מהם את היכולת לבצע חקירה בסיסית לטובת קבלת ראיות להוכחת יסוד סביר לביצוע עבירות שונות.

בהתייחס להסכמת הקטין לצורך ההאזנה, נפסק שכיוון והורי הקטין הם האפוטרופוסים שלו, והואיל וכל עניין הנוגע לילדם נתון לאישורם, ניתן לראות באישור ההורה להקלטת הקטין וסביבתו, כאילו ניתנה רשות הקטין הנוכח במקום לבצע אותה.

[הצעת חוק האזנת סתר (תיקון – האזנה בשל חשד להתעללות), התשפ"א – 2021]

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.