17 ביוני 2024 0:39

האזנת סתר: התרה הקלטת הורים בעת חשד להתעללות?

הורים יוכלו לבצע הקלטה סמויה באמצעות מכשיר שיותקן על גבי חפצי ילדיהם במקרה של חשד סביר להתעללות. כך עולה מהצעת חוק פרטית, הצעת חוק האזנת סתר (תיקון – האזנה של חשד להתעללות), שהונחה על שולחן הכנסת לאחרונה (02.08.2021). במסגרת ההצעה מוצע כי האחראי (אפוטרופוס/הורה) על קטין עד גיל 5, כמו גם האחראי על חסר ישע, לא יישא באחריות פלילית אם יקליט את המתרחש במעון/מוסד בו שוהים מעל 4 ילדים והתעורר חדש להתעללות במקום.

בדברי ההסבר להצעת החוק מובהר כי ישנה לקונה כיום בחוק. מחד חובתו של ההורה/האפוטרופוס על הקטין עולה בבירור מס' 323 לחוק העונשין התשל"ז. ומאידך, נראה שלא פעם מוצאים עצמם האחראיים ללא כל יכולת פיקוח על המתרחש במוסדות הילדים השונים, לרבות מעונות וגני ילדים, שכן החוק הקיים מנוע מהם את היכולת לבצע חקירה בסיסית לטובת קבלת ראיות להוכחת יסוד סביר לביצוע עבירות שונות.

בהתייחס להסכמת הקטין לצורך ההאזנה, נפסק שכיוון והורי הקטין הם האפוטרופוסים שלו, והואיל וכל עניין הנוגע לילדם נתון לאישורם, ניתן לראות באישור ההורה להקלטת הקטין וסביבתו, כאילו ניתנה רשות הקטין הנוכח במקום לבצע אותה.

[הצעת חוק האזנת סתר (תיקון – האזנה בשל חשד להתעללות), התשפ"א – 2021]

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

מסתמנת החלת חובה בחוק למינוי ממונה פרטיות בארגון

חובה למנוי ממונה הגנה על הפרטיות תחול גם בישראל. כך עולה מדיון שקיימה לאחרונה (05.06.2024) ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, במסגרת הדיונים על תיקון ...

הכנסת – מושב הקיץ 2024: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על הפרק

אם לא יחולו הפתעות כמו הכרזה על בחירות ופיזור הכנסת או אירוע דומה אחר, תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות צפוי לעבור במהלך מושב הקיץ ...

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...
דילוג לתוכן