בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה לאחרונה (11.12.2022) בקשה של המבקש, רוקח שעבד בבית מרקחת של מכבי שירותי בריאות, לאיסור פרסום שמו ופרטיו המזהים, לאחר שנתבע על ידי מעסיקתו לשעבר בגין שלילת פיצויי פיטורים בטענה שגנב תרופות. בית הדין לענייני עבודה קבע כי עיקרון פומביות הדיון הוא העיקרון שקיבל עדיפות בחוק וסטייה ממנו תיעשה רק במצב בו חלה פגיעה חמורה בפרטיותו של אדם, דבר שלא קרה במקרה זה.

בעניין המתואר, בקשתו של רוקח שהועסק על ידי מכבי שירותי בריאות, הופנתה נגד מעסיקתו לשעבר, מכבי שירותי בריאות, וכן נגד אתר חדשות המופעל על ידי עיתונות זהב בע"מ. מעסיקתו לשעבר טענה כי המבקש גנב תרופות בשווי מאות אלפי שקלים. מנגד, המבקש טען כי כתב התביעה של מעסיקתו לשעבר חסר בסיס וכי פרסום שמו יביא לפגיעתו הנפשית והגופנית, לפגיעה בשמו הטוב, בפרטיותו ובבני משפחתו. עוד טען המבקש כי הפרסום יפגע בביטחונו האישי ועלול לגרום לנזק בלתי הפיך לבריאותו עד כדי פגיעה עצמית כתוצאה מאיבוד שליטה.

עיקר המחלוקת בהכרעת הבקשה לאיסור הפרסום, היה שאלת האיזון בין האינטרס לשמור על פרטיותו של אדם, אל מול האינטרס להגשים את עיקרון פומביות הדיון.

השופטת יפית מזרחי-לוי הדגישה בהחלטתה כי עיקרון פומביות הדיון הוא עיקרון על וכי האינטרס המרכזי שניצב אל מול עיקרון זה בשאלה האם יש להורות על איסור פרסום, הוא פגיעה חמור בפרטיות. בנוסף, קביעת בית הדין הארצי לעבודה בתל אביב מלמדת על כך,  שמקצוע רפואי הוא מקצוע המעניק שירות ציבורי ולכן מדובר בסוגייה בעלת עניין ציבורי. כמו כן, השופטת הדגישה כי פסיקות בית המשפט מלמדות על כך, שבמצבים מסוימים יש להעדיף את עיקרון פומביות הדיון גם כאשר הפרסום עשוי להוביל לפגיעה עקיפה בילדיו של בעל הדין.

השופטת סברה, כי במקרה זה, המבקש לא הוכיח חשש קונקרטי לחייו, וכי הפגיעה בפרנסתו או בשם טוב לא מהווה עילה המצדיקה חריגה מעיקרון פומביות הדיון. יתרה מכך, השופטת הדגישה כי מאחר והמבקש עסק במקצוע רפואי המעניק שירות לציבור, מדובר בנושא בעל עניין ציבורי.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.