3 במרץ 2024 14:17

צוות דן חי ברשת

המוסדות להשכלה גבוהה ידעו מי מהסטודנטים שלהם שירת במילואים גם בלי לקבל את המידע מהסטודנטים עצמם. מעבר המידע הזה יקרה ככל ותתקבל הצעה נשוא פורסם שביצע לאחרונה(17.12.2023), משרד המשפטים אשר פרסם את טיוטת צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)(הוראת שעה – חרבות ברזל) להערות הציבור. מדובר בצו בהוראת השעה אשר נועד לאפשר העברת מידע אודות סטודנטים פעילים שגויסו למילואים ולוקחים חלק במאמץ המלחמתי ובשמירה על בטחון המדינה.

תיקון זה מתבקש נוכח היעדר סימטריה של מידע בחזקת המוסדות להשכלה גבוהה במצב הנוכחי. זאת, בין היתר, בשל העובדה שדרך המלך החוקית למסירת מידע מגוף ציבורי הנוגע לענייניו האישיים של אדם היא באמצעות קבלת הסכמתו של הפרט אליו מתייחס המידע המבוקש. למעשה, מה שאינו מתאפשר בשל זמינותם המוגבלת ולעיתים בלתי אפשרית של כוחות המילואים.

בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית שאירעה ביום 07.10.2023, מדינת ישראל הכריזה, כזכור, על פתיחתה של מלחמת חרבות ברזל. במסגרת זו גויסו בצו 8 (צו חירום) כ-300 אלף משרתי מילואים. הערכה היא כי מתוך כלל המגויסים, כ-70 אלף הינם סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, בהתאם להגדרה המנויה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

כזכור, המתקפה התחוללה בידי ארגון הטרור הרצחני 'חמאס', תוך הפתעה מוחלטת וללא כל היערכות מוקדמת מטעם המוסדות האקדמאיים. החל מאותו יום ארור וללא צפי להמשך, סטודנטים רבים נקראו לדגל ונלחמים בעומק רצועת עזה ומגנים ומאיישים את גבולותיה העוינים של המדינה בגזרות השונות. מצב דברים זה הוביל לדחיית פתיחת שנת הלימודים במוסדות האקדמיים השונים, לכאוס ואף לפערי מידע משמעותיים בין המוסדות האמורים לבין הסטודנטים המשרתים במילואים.

בהתאם לנוסח טיוטת הצו המוצע, פרטי המידע המועברים העומדים בבסיס הדיון הינם:

  1. שם משפחה ושם פרטי של החייל.
  2. מס' תעודת הזהות.
  3. מועד שירות המילואים ומשכו המשוער.

תכליתה ונחיצותה של העברת המידע הינה משולשת. האחת, מיצוי ומימוש זכויות מידי. התיקון העתידי שואף להקל על סטודנטים המצויים במילואים ומתקשים בהעברת מסמכים ואישורים שונים מצה"ל למוסד לימודיהם בכל הנוגע למימוש ומיצוי זכויות באופן מידי. משימה זו, נעשתה כמעט בלתי אפשרית בשל פעילות הלוחמים והמגויסים במנותק מן האבחנה בין מי שבעומק הלחימה ובין אלו שמצויים בעורף שכן גם האחרונים מצויים בלחץ רב ובזמן חופשי דל ללא אמצעים מתאימים וזמינים. השנייה, היערכות מוסדית. מוסדות יכולים להעריך במדויק את מספר חיילי המילואים, תוך סיוע בהחלטות כמו האם לפתוח את שנת הלימודים האקדמית וכיצד להתאים מחלקות וקורסים. השלישית, הקצאת משאבים להיערכות עתידית ו"הקדמת תרופה למכה". העברת המידע תאפשר למוסדות להעריך ולהקצות משאבים להתאמות והקלות הכרחיות לסטודנטים במילואים, לרבות תמיכה מדינית ומלגות.

מועד התחולה של הצו והיתר העברת המידע האמור, הינו מיום פרסומו ולמשך לשישה חודשים. פרטי המידע המועברים למוסדות ההשכלה הגבוהה מהווים רשימה סגורה, כמפורט לעיל, דבר המגביל באופן את היקף וסוג המידע המועבר. החלטה זו הינה בלתי נמנעת. זאת מאחר ובפרק הזמן הנוכחי עד פתיחת שנת הלימודים לא נמצא פתרון מדיני מספק שפגיעתו פחותה וכי חלף זמן מספק לגיבוש עובדות ומסקנות באשר למצב הנוכחי.

צו הגנת הפרטיות מייצג תגובה מחושבת למצב חסר תקדים, המאזן בין צרכי הביטחון הלאומי לבין הזכויות והצרכים של סטודנטים במילואים באופן המשמר את עקרון המידתיות תוך הגנה על פרטיותם. הצו מדגיש את מחויבותה של הממשלה ושל מוסדותיה האקדמאיים לתמוך במי שמשרתים תוך שמירה על עיסוקיהם האקדמיים, במיוחד בעתות חירום לאומיות לצד שיקולים כלכליים כגון הזרמת כוח עבודה מדופלם/אקדמאי למשק.

העברת המידע בסקטור מסוים ומוגבל מייצג נאמנה את הגמישות החקיקתית בעת חירום ואת השימוש הראוי בכלי "הוראת השעה" לשם פגיעה יחסית בערכים שונים הראויים להגנה. שכן, בעת חירום נפגעות זכויות רבות והמחוקק נדרש לאיזון אופקי בין הזכויות הנפגעות תוך מתן משנה זהירות בדרכי פעולותיו ובתוצאות.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

הרשות להגנת הפרטיות: המלצות שימוש בעמדות טעינה לכלי רכב חשמליים

ביום 22.2.2024 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות מסמך העוסק בנושא עמדות טעינה לרכב, זאת על רקע המגמה הגוברת בשימוש  בכלי רכב חשמליים (EV –Electric Vehicle), אשר ...

ישראל שומרת על החלטת התאימות להעברת מידע מהאיחוד האירופי.

"מעמד התאימות (Adequacy) ניתן על ידי האיחוד האירופי לפי תקנה 45 לתקנות ה-GDPR, למדינות שרמת הגנת המידע בהן תואמת לרמת ההגנה על מידע אישי הנוהגת ...

הצבת מצלמות במקום העבודה כעילה מספקת לפיטורים כדין מפוטר

צוות דן חי ברשת בפסק דין שניתן ב12 בדצמבר בבית הדין האזורי לעבודה נקבע תקדים חדש ומעתה במצבים מסוימים, הצבת מצלמות במקום העבודה עלולה לעלות ...

גמישות בהעברת מידע בעת חירום – מלחמת חרבות הברזל

צוות דן חי ברשת המוסדות להשכלה גבוהה ידעו מי מהסטודנטים שלהם שירת במילואים גם בלי לקבל את המידע מהסטודנטים עצמם. מעבר המידע הזה יקרה ככל ...
דילוג לתוכן