אחרי אירופה (GDPR), גם לברזיל יש חוק הגנה על המידע משלה. חוק חדש שהתקבל בברזיל ופורסם לאחרונה (15.08.2018) קובע הוראות ביחס לאיסוף, עיבוד ושמירה על מידע אישי.

החוק החדש בברזיל מטיל, בין היתר, חובה על כל גורם המעבד נתונים להודיע על כל פעולה המפרה את הזכות הראשונית שקיבל לטובת עיבוד הנתונים ממושא המידע. בנוסף קיימת חובת שקיפות וקבלת הסכמות פרטניות יותר לשימושים המבוקשים במידע שנאסף, כמו גם חובת מינוי קצין הגנה על נתונים (DPO) בכל ארגון האוסף נתונים כאמור.

החוק החדש בברזיל יכנס לתוקף רק 18 חודשים לאחר פרסומו, בפברואר 2020, והוא חל על כל הגופים במשק הברזילאי, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. חוק ההגנה על המידע בברזיל מטיל קנסות בגין אי עמידה בהוראותיו, אשר עשויים להגיע עד ל 2% מהכנסותיה של הישות המשפטית המפרה, במהלך השנה הקודמת להפרה. אמצעי אכיפה אחרים כוללים סנקציה של פרסום הקנס שהוטל על הארגון המפר, את השתלשלות העניינים שהובילה לקביעתו וגם חסימה ומחיקה של הנתונים האישיים המדוברים.

בהמשך לחוק החדש, יש כוונה לחוקק בברזיל חוק נוסף, אשר מכוחו תקום רשות לאומית לאבטחת מידע ובין היתר תעסוק באכיפת החוק החדש.

 

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.