מי אחראי לשמור על המידע של לקוחות הבנקים מפני התקפות סייבר כאשר הם מסתייעים במיקור חוץ? טיוטת חוזר של בנק ישראל קובעת כי הבנקים וחברות האשראי ידרשו לבצע פיקוח ובקרה על סיכוני הסייבר העולים מפעילות ספקיהם עבורם, ככל ולאלו יש נגיעה למידע הבנקאי.

על פי טיוטת ההנחיה, הבנקים וחברות האשראי יצטרכו, בין היתר, לקבוע עקרונות לאבטחת סייבר, להכין מיפוי של הספקים המהותיים, למנות נאמן אבטחת סייבר מטעם הספק, לבצע בדיקת מהימנות לעובדי הספק ולוודא כי הספקים עומדים בהנחיות שהוגדרו להם.

ההנחיה תחול רטרואקטיבית ביחס לכל ספק מהותי שעובד עם הבנקים או חברות האשראי, וכן על ספקי משנה שעובדים עם הספק.

בעבר נשמעו טענות מצד הבנקים כנגד כיוון זה של טיוטת ההנחיה. הטענה הינה כי טיוטה כזו, אם תתגבש לכדי הנחיה, כללית מידי, מחילה כללים לא ברורים ומטילה אחריות על הבנקים שלטענתם, המדינה צריכה לשאת. יש להניח שזה יהיה הכיוון, בהערות שיועברו לבנק ישראל בעקבות טיוטת ההנחיה.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.