גוגל שוב על הכוונת באירופה. רשות הפרטיות הבלגית החליטה לאחרונה לקנוס את מנוע החיפוש הגדול בשל סירובו למחוק תוצאת חיפוש. בכך, סוברת הרשות הבלגית, לא קיימה גוגל את הזכות להישכח, הקבועה בתקנות המידע האירופאיות (ה-GDPR).

המקרה בו גוגל לא קיימה אחר הכללים האירופאיים על "הזכות להישכח" של אדם באופן מקוון, עלה בפני הרשות להגנת הפרטיות בבלגיה, לאחר תלונה שהגיעה לרשות הבלגית לפיה גוגל לא צייתה לדרישת ההסרה מתוצאות מנוע החיפוש של נושא מידע. רשות הגנת הפרטיות בבלגיה מצאה כי גוגל הפרה בכך באופן בוטה את חובתה והתרשלה באי-ציות לדרישת ההסרה. זאת, משום שהמידע בכתבות נשוא הבקשה מיושן ולא רלוונטי, הטענות העולות מהן לא הוכחו והותרת הכתבות בתוצאות החיפוש גורמת נזק ניכר לנושא המידע. משכך, הרשות הטילה קנס של 600,000 אירו, סכום הגדול ביותר שאי פעם הוטל על-ידי הרשות בבלגיה וגדול פי עשרה מהעונש השיא הקודם של הרשות.

בהתאם לפסק דינו של בית המשפט האירופי מ-2014 על עקרון "הזכות להישכח", נקבע שאנשים יכולים לבקש ממנועי חיפוש כמו גוגל להסיר מידע בלתי מהימן או לא רלוונטי מתוצאות האינטרנט המופיעות תחת חיפושים אחר שמם. בעניינו, נושא המידע דרש להסיר מתוצאות מנוע החיפוש קישורים לכתבות עבר, שהאשימו אותו בהטרדה ותייגו את השתייכותו הפוליטית. נושא המידע טען כי הטענות הללו לא הוכחו ופוגעות בשמו. גוגל סירבה להסיר את התוצאות בטענה כי המבחנים לחובת ההסרה שקבע בית המשפט לא מתקיימים במקרה הזה, מאחר וגובר האינטרס הציבורי שהמידע על טענות העבר יהיה זמין לעיון.

הרשות להגנת הפרטיות טענה כי הכתבות היו ישנות ופוגעות במוניטין של אדם עם פרופיל ציבורי בבלגיה. גוגל התרשלה בבקשה להסרת הקישורים של הכתבות, בהתחשב בכך שהיו עדויות לכך שהעובדות אינן רלוונטיות ומיושנות. גוגל מסרה כי בכוונתה לערער על ההחלטה בפני בית המשפט. לדבריה, עבדה קשה כדי "ליצור איזון הגיוני ועקרוני בין זכות הציבור לדעת לבין הגנת הפרטיות".