בית הדין הארצי לעבודה דחה לאחרונה (18.6.19) את בקשתה של אבישג ברנד לאסור את פרסום שמה בפסקי דין של ביה”ד האזורי והארצי בטענה לפגיעה בפרטיותה. ביה”ד נימק את דחייתו בכך שכל שנכתב בפסקי הדין הוא כי המערערת סובלת מליקויים גופניים בגופה, וכן הדגיש את חשיבותו של עיקרון פומביות הדיון. יחד עם זאת, אסר ביה”ד על פרסום החומר הרפואי הגולמי בעניינה מחמת פגיעה בפרטיות.

ברנד השעינה את בקשתה על סעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט, המקנה לבית המשפט סמכות לאסור פרסום בקשר לדיון, בין היתר “לשם מניעת פגיעה בפרטיות של אדם בשל חשיפת מידע רפואי עליו”. לבקשה זו השיב השופט אילן איטח כי בית המשפט לא מצא בפסקי הדין פרטים אודות המבקשת שעשויים להביא לפגיעה בפרטיותה כתוצאה מחשיפת מידע רפואי. כמו כן, ברנד לא פירטה בבקשתה אילו מהפרטים המופיעים בפסקי הדין היא מבקשת להשמיט וכיצד פרסומם עשוי לפגוע בפרטיותה. עוד הוסיף השופט כי אין הכרח בהשמטת שמו של בעל הדין כדי למנוע את הפגיעה בפרטיות כתוצאה מחשיפת מידע, ותחת זאת ניתן להשמיט מפסק הדין את הפרטים הנוגעים למידע הרפואי עצמו.

קושי נוסף בהיעתרות לבקשתה של ברנד הינו עיתוי הבקשה, שכן הוגשה מעט למעלה משעה לאחר חתימת פסק הדין בערעור, וכחצי שנה לאחר חתימת פסק הדין של ביה”ד האזורי שפרסומו במאגרים המשפטיים. השופט איטח התייחס לסוגיית העיתוי כשקבע כי “ההיעתרות לבקשה על רקע עיתוי הגשתה מעלה קושי משמעותי ביותר בהיבט האופרטיבי”.

יחד עם זאת, באשר לחומר הרפואי הגולמי שמצוי בתיקי המבקשת, פרסומו עלול לגרום לפגיעה בפרטיותה ולכן ביה”ד אסר על פרסום זה. עוד צוין כי מדובר בסמכות שבשיקול דעת בית המשפט ואין מדובר באיסור פרסום אוטומטי ועל כן בקשתה נדחתה.

עב”ל 64316-12-18

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).