הרשתות החברתיות, ובראשן פייסבוק וטוויטר, אינן פטורות מתחולת דיני לשון הרע. זו המסקנה העולה מהחלטת בית המשפט העליון שניתנה לאחרונה (15.4.2018) בבקשת רשות הערעור של יגאל סרנה בעניין פסק הדין שניתן נגדו בתביעת בני הזוג נתניהו.

כזכור הפסיד סרנה בבית משפט השלום בתל-אביב בתביעה שהגישו נגדו בני הזוג נתניהו, בגין פוסט שכתב נגדם ברשת הפייסבוק. ערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נדחה אף הוא. בדחותו את בקשת רשות הערעור, לאחר שלא מצא שיש בה נימוקים המצדיקים דיון בתיק בגלגול שלישי, קבע השופט יצחק עמית: “הטענה של המבקש כי זירת הפיייסבוק פטורה מתחולת דיני לשון הרע, עד כדי חסינות מוחלטת לכל מפרסם ולכל פרסום, היא גורפת ומרחיקת לכת לטעמי”. השופט עמית אף השווה בין הפרסום בפייסבוק לפרסום בטוויטר וקבע בהקשר לכך: “אם נלך לשיטת המבקש, גם כל פרסום בזירת הטוויטר צריך לזכות בחסינות למפרסם. גישה זו אינה עולה בקנה אחד עם הפסיקה הרווחת לפיה גם פרסומים במרשתת ובפייסבוק כפופים לאיסורי לשון הרע בשינויים המחויבים”.

השופט עמית דחה גם את הטענה כי הפייסבוק היא כיכר השוק הווירטואלית של היום, בה מותרים חילופי דברים, שהיו מקובלים פעם, לכאורה, בכיכר זו. השופט עמית קבע בהקשר לכך: “קבלת גישתו של בא כוח המבקש לגבי זירת הפייסבוק משמעה התרה מוחלטת של הרסן, ובמקום שכיכר השוק תוצף באלף פרחים של חופש הביטוי, עלול דווקא הניחוח של מי השופכין שעלו על גדותיהם להשתלט על השיח. איסור לשון הרע, על מכלול החסינויות וההגנות שבו, תוך יישומו המושכל והתאמתו לעידן המודרני – כולל התחשבות בטיב הפרסום ובזירת הפרסום בבחינת “המדיום הוא המסר” – יש בו כדי לאזן בין מוכרי הפרחים בכיכר השוק לבין אחרים, שמרכולתם גסה ודברי הבלע והכזב שלהם מבקשים למלא את החלל”.

(רע”א 1688/18)

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.