האירופאים שווים יותר. משרד המשפטים פרסם לאחרונה (29.11.2022) טיוטת תקנות מכוח חוק הגנת הפרטיות,  אשר יקבעו הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי, למעט מידע שהעביר במישרין אדם אודות עצמו הטיוטה נותנת לאזרחי אירופה מעמד עדיף ביחס למידע שלהם בישראל.

התקנות האמורות מוצעות על רקע תהליך בחינה שמקיימת כיום נציבות האיחוד האירופי ביחס לישראל, לצורך בחינת חידוש מעמד התאימות (Adequacy) שניתן לישראל על ידי האיחוד האירופי בשנת 2011, כמדינה שרמת הגנת המידע בה תואמת לרמת ההגנה על מידע אישי הנוהגת במדינות האזור הכלכלי האירופי, ולכן מידע אישי אליה יכול לעבור באופן פשוט ונוח. זאת, בין היתר בעקבות כניסתן לתוקף בשנת 2018 של תקנות הגנת המידע של האיחוד האירופי (General Data Protection Regulation – GDPR),  ובשים לב להוראותיהן. מעמד התאימות, אשר ניתן לקבוצה מצומצמת של מדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, מאפשר כיום העברת מידע אישי מהאזור הכלכלי האירופי לישראל, ללא צורך במחויבויות רגולטוריות נוספות מצד הגורם המעביר באזור הכלכלי האירופי או מצד הגורם המקבל את המידע בישראל, ונודעת לו משמעות כלכלית נרחבת למשק הישראלי, וכן חשיבות גדולה בהיבטי יחסי החוץ של מדינת ישראל.

התקנות המוצעות קובעות ארבע חובות שיחולו על בעלי מאגרי המידע בישראל, ביחס למידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי, ולמעט מידע שהועבר במישרין על ידי נושא המידע עצמו: חובת מחיקת מידע, הגבלת החזקת מידע שאינו נחוץ, חובת דיוק מידע וחובת יידוע.

טיוטת התקנות יוצאת על רקע תקיעתו של הניסיון לתקן את חוק הגנת הפרטיות, בשל הבחירות התכופות לכנסת. במקביל גם תזכיר חוק שהיה אמור לטפל בנושאים בהם מטפלת טיוטת התקנות, מתעכב במשרד המשפטים וההצעה ביחס לתקנות באה לגשר גם על כך.

משרד המשפטים מזמין את הציבור להגיש הערות לטיוטת התקנות עד ליום 20 לדצמבר 2022.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).