ארצות הברית מבקשת להתחבר שוב לאירופה. במסגרת זו חתם לאחרונה (07.10.2022) נשיא ארצות-הברית, ג'ו ביידן, על צו נשיאותי חדש. מטרתו של הצו: לקדם הסדרה מחודשת של המנגנון המשפטי, שיאפשר העברת מידע אישי מהאיחוד האירופי לארצות-הברית.

ההסדר החדש נועד להחליף את הסדר ה-Privacy Shield,  שנפסל בחודש יולי 2020 על-ידי בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי. ההסדר שנפסל החליף את מתווה ה-Safe Harbor  להעברת מידע אישי מאירופה לארצות-הברית, שנפסל בחודש באוקטובר 2015 על-ידי בית המשפט האירופי, מאחר ולא עמד בדרישות המחמירות של אירופה להגנת פרטיות במידע.

הצו הנשיאותי החדש נוסח במטרה לתת מענה לחששות שהביע בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי בפסק דינו מקיץ 2020. הצו כולל מספר אמצעי הגנה ובקרה, כגון הגבלת השימוש במודיעין אותות על-ידי סוכנויות הביון האמריקניות, אלא אם מדובר בצורך קידום יעדי ביטחון לאומי באופן מידתי ותוך התחשבות בשיקולי פרטיות, ללא תלות באזרחותם או מקום מושבם של נושאי המידע; והרחבת פעילותם של גורמי בקרה, משפט וציות כדי לוודא נקיטת צעדים מתאימים במקרים של הפרת הכללים.

עוד כולל הצו הקמת מנגנון רב-שכבתי לסעדים ותרופות לנושאי מידע, אשר מלינים על פגיעה בפרטיות, בשל אמצעי איסוף המידע של סוכנויות הביון האמריקאיות. השכבה הראשונה של המנגנון מבוססת על בדיקה בלתי תלויה ומחייבת של הקצין האמון על חירויות אזרחיות במשרד ראש המודיעין הלאומי. השכבה השנייה תהיה בית משפט ייעודי להגנת מידע, אשר יוקם במשרד המשפטים. בית המשפט החדש יהיה אמון על ביקורת שיפוטית בלתי תלויה על החלטות קצין החירויות האזרחיות במשרד ראש המודיעין הלאומי. החלטות בית המשפט הייעודי יהיו מחייבות ושופטי בית המשפט יתמנו מקרב מועמדים מחוץ למסגרת הממשל תוך הבטחת אי-תלותם. נציג עצמאי ייצג את האינטרסים של המתלונן ויטען בפני בית המשפט. התובע הכללי של ארה"ב כבר פרסם תקנות להקמת בית המשפט הייעודי.

בעקבות הצו הנשיאותי, נציבות האיחוד האירופי הודיעה, שעתה דרושה פעולה מהצד שלה לקידום הכרזה על הסדר Privacy Shield חדש שיאפשר העברת מידע לעיבוד בארה"ב. במסגרת התהליך תבקש הנציבות את חוות הדעת של מועצת הרשויות להגנת מידע של מדינות האיחוד האירופי (European Data Protection Board – EDPB). . ההערכה היא כי התהליך צפוי להימשך כחצי שנה.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.