העלייה במקרי ההתעללות בפעוטות בישראל הניעה את המחוקק לפעולה. בשל כך, מקודם בימים אלו בדחיפות תזכיר חוק שפורסם לאחרונה (21.09.2020), אשר דן בהרחבת סמכויותיהם של הממונה או מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע”ט-2019, או לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש”ס-2000. לפי המוצע אלו יהיו רשאים לצפות בצילומים של המצלמות המתוקנות לפי החוק ולהשתמש בהם לשם מניעת פגיעה בשלומם של הפעוטות השוהים במעון היום.

תיקון החוק המוצע בתזכיר מבקש להקנות סמכות צפייה לממונה ולמפקחים לפי החוק, על מנת להרחיב את יכולת האיתור של מקרי פגיעה ולהגדיל את ההרתעה. כאשר מנגנון הפעולה על ידי מצלמות המתעדות את הטיפול בפעוטות חסרי ישע יכולות לשמש אמצעי הרתעה, בקרה ואכיפה שאין להמעיט ביעילותו. זאת, על חשבון זכותם של הפעוטות לפרטיות והחשיפה שתהיה להם בצפייה כזו.

תזכיר החוק מונה שני תיקונים עיקריים: האחד, בסעיף החוק הקובע מי רשאי להשתמש בצילומים יש להוסיף פסקה נוספת על-פיה תהיה לממונה ולמפקחים סמכות צפייה בצילומים במהלך הפעלת סמכויותיהם וסמכות שימוש לאחר צפייה כאמור, רק לצורך מניעת פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של הפעוטות השוהים במעון היום. השני, בסעיף החוק העוסק בסמכויות המפקח, מוצע להוסיף ולתקן כי המונח “מסמך” כולל פלט מחשב כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995.

היום קובע החוק כי הממונה או המפקחים יהיו רשאים להשתמש בצילומים רק במקרה של חשד לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות במעון יום לפעוטות. ישנן שלוש מטרות מרכזיות בחוק: הרתעה מפגיעה בפעוטות, איתור מקרי פגיעה ושימוש בתיעוד פגיעה שאירעה לשם חקירה ואכיפה, אבל בפועל דה-פקטו בשטח המטרות המדוברות לא מתממשות מספיק. לשם כך, המטרה העיקרית בתזכיר החוק המדובר היא להרחיב את האפשרות לאיתור מקרי פגיעה והתעללות בפעוטות, וכן להגדיל את ההרתעה מפני פגיעה או התעללות כאמור.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.