23 ביולי 2024 20:44

איתור ההתעללות בפעוטות על חשבון הפרטיות. פורסם תזכיר חוק בנושא.

העלייה במקרי ההתעללות בפעוטות בישראל הניעה את המחוקק לפעולה. בשל כך, מקודם בימים אלו בדחיפות תזכיר חוק שפורסם לאחרונה (21.09.2020), אשר דן בהרחבת סמכויותיהם של הממונה או מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2019, או לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000. לפי המוצע אלו יהיו רשאים לצפות בצילומים של המצלמות המתוקנות לפי החוק ולהשתמש בהם לשם מניעת פגיעה בשלומם של הפעוטות השוהים במעון היום.

תיקון החוק המוצע בתזכיר מבקש להקנות סמכות צפייה לממונה ולמפקחים לפי החוק, על מנת להרחיב את יכולת האיתור של מקרי פגיעה ולהגדיל את ההרתעה. כאשר מנגנון הפעולה על ידי מצלמות המתעדות את הטיפול בפעוטות חסרי ישע יכולות לשמש אמצעי הרתעה, בקרה ואכיפה שאין להמעיט ביעילותו. זאת, על חשבון זכותם של הפעוטות לפרטיות והחשיפה שתהיה להם בצפייה כזו.

תזכיר החוק מונה שני תיקונים עיקריים: האחד, בסעיף החוק הקובע מי רשאי להשתמש בצילומים יש להוסיף פסקה נוספת על-פיה תהיה לממונה ולמפקחים סמכות צפייה בצילומים במהלך הפעלת סמכויותיהם וסמכות שימוש לאחר צפייה כאמור, רק לצורך מניעת פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של הפעוטות השוהים במעון היום. השני, בסעיף החוק העוסק בסמכויות המפקח, מוצע להוסיף ולתקן כי המונח "מסמך" כולל פלט מחשב כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

היום קובע החוק כי הממונה או המפקחים יהיו רשאים להשתמש בצילומים רק במקרה של חשד לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות במעון יום לפעוטות. ישנן שלוש מטרות מרכזיות בחוק: הרתעה מפגיעה בפעוטות, איתור מקרי פגיעה ושימוש בתיעוד פגיעה שאירעה לשם חקירה ואכיפה, אבל בפועל דה-פקטו בשטח המטרות המדוברות לא מתממשות מספיק. לשם כך, המטרה העיקרית בתזכיר החוק המדובר היא להרחיב את האפשרות לאיתור מקרי פגיעה והתעללות בפעוטות, וכן להגדיל את ההרתעה מפני פגיעה או התעללות כאמור.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

ועדת חוקה אישרה את התיקון המקיף לחוק הגנת הפרטיות

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת אשירה (21.07.2024) תיקון מקיף והיסטורי לחוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13 שבטעות נספר תחילה כתיקון 14) והוא צפוי לעבור ...

תיקון היסטורי לחוק הגנת הפרטיות עומד לעבור בכנסת

הכנסת עתידה לאשר בימים הקרובים (עד 24.07.2024) תיקון מקיף והיסטורי לחוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14). בימים האחרונים התקיים מרוץ נגד הזמן כדי להספיק להעביר ...

העברת מידע לחו"ל – טיוטת גילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (08.07.2024) טיוטת גילוי דעת בנושא העברת מידע אל מחוץ לישראל, בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ ...

הרשות להגנת הפרטיות: מסמך בנושא סקר סיכונים ומבדקי חדירות

כידוע, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן "התקנות"), מטילות על בעל מאגר המידע חובה לבצע סקר סיכונים ומבדק חדירות למערכת המאגר ככל והמאגר מוגדר ...
דילוג לתוכן