בריטניה זורמת להסדר עם הנציבות האירופאית ביחס להעברת מידע אישי ממדינות האיחוד אליה. כך עולה מפרסום של הנציבות האירופית, אשר פרסמה לאחרונה (19.02.2021) שתי טיוטות להחלטות נאותות להעברת נתונים אישיים לבריטניה במסגרת תקנות הגנת המידע האירופאיות (GDPR) וההוראה לאכיפת החוק (Law Enforcement Directive).

העברות הנתונים מסתמכות כעת על הסכם הביניים של האיחוד האירופי ובריטניה אשר יפוג בתאריך 30 ביוני 2021, כשיסתיים אימוץ תהליך ההלימה של בריטניה לדרישות האיחוד. החלטות אלה יחולו לתקופה של ארבע שנים מיום כניסתן לתוקף.

בשני הצדדים רואים חשיבות רבה בהשלמת ההליכים, במסגרתם הטיוטות שפורסמו יקבלו תוקף. בכך תתאפשר הזרמת נתונים מאובטחים בין האיחוד האירופי לבריטניה, החיונית בכדי לשמור על קשרי סחר ושיתוף הפעולה בין הצדדים בתחומים רבים נוספים. מדובר במידע אישי, העוסק באנשים בשר ודם, אנשים "טבעיים" כמוגדר בתקנות המידע האירופאיות, להבדיל מנתונים על תאגידים.

האיחוד האירופי מציין כי בריטניה התחייבה להישאר צד באמנה האירופית לזכויות אדם ובאמנה להגנת נתונים של מועצת אירופה. הקפדה על התחייבויות בינלאומיות נתפסת כבסיסית וחיונית ביחס להערכה שעליה מבוסס המהלך של האיחוד האירופאי.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).