לאינדונזיה יש חוק הגנת מידע חדש. החוק נכנס לתוקף, ב-17 לאוקטובר 2022, לאחר שאושר על ידי הפרלמנט של אינדונזיה ב-20 לספטמבר 2022.

לחוק הגנת המידע החדש של אינדונזיה תקופת מעבר של שנתיים. הוא קובע בעיקרו זכויות וחובות דמויות GDPR, כגון דרישות המחייבות ארגונים למנות קצין הגנת מידע, שבין תפקידיו הערכת ההשפעה על הגנת מידע של פעילות הארגון. בחוק נקבעו גם סנקציות בגין אי ציות של קנסות של עד 2% מההכנסות השנתיות של הארגון הרלבנטי.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).