לאחר שבסוף חודש מרץ 2023 פורסם כי השימוש בצ'אט הבינה המלאכותית ChatGPT של חברת OpenAI נחסם לשימוש באיטליה, ה-Garante , הרשות להגנת הפרטיות באיטליה, הודיעה לאחרונה כי החברה יישמה את מרבית הדרישות מטעם הרשות.

כזכור, הרקע לחסימת הגישה לצ׳אט הבינה המלאכותית באיטליה נבע לאחר שהרשות סברה כי חברת OpenAI, הפרה את מדיניות הפרטיות באיטליה, וזאת בין היתר נוכח חשיפת ילדים לתכנים שאינם ראויים לבני גילם. על כן, הרשות להגנת הפרטיות באיטליה הודיעה לחברה כי עליה להגיב ולספק פתרון לפגיעה בפרטיות של המשתמשים בצ'אט הבינה המלאכותית שבבעלותה, ולהודיעה כי היא עלולה לשאת בקנס.

בהתאם לדרישות הרשות, החברה שלחה מכתב המסביר את פעולותיה בגין דרישות הרשות אשר כללו שורה של פעולות, כמו שינוי מנגנונים, ופיתוח פתרונות שיאפשרו לאזרחי איטליה לממש את זכויותיהם.

השינויים שביצעה החברה בהמשך לדרישות הרשות כוללים, בין היתר, פרסום המבהיר את סוגי המידע האישי שמעובד לצורך אימון מערכת הבינה המלאכותית, וכן יידוע ביחס לזכותם של האזרחים לבצע opt-out. עוד פעולה שביצעה החברה, היא הצגת מנגנונים המאפשרים לנושאי המידע למחוק מידע אודותם, במידה והמידע אינו מדויק. כמו כן, החברה הודיעה כי השימוש יותנה בצ׳אט הבינה המלאכותית יותנה באישור המשתמש שהוא מעל הגיל הדרוש, וכי קיבל את הסכמת הוריו ביחס לשימוש במערכת.

כתגובה למענה שהוגש מטעם החברה, הרשות להגנת הפרטיות באיטליה הודיעה כי יש להחזיר את השימוש ב-OpenAI, אך יחד עם זאת, הבהירה כי היא עדיין חוקרת את חוקיות עיבוד המידע שבוצע עד כה, וזאת בעיקר נוכח היקף מאסיבי שנעשה לטענתה על ידי החברה.

 

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).