הכנסת אישרה לאחרונה (23.11.2020) תיקון לחוק הגנת הצרכן המורה על הקמת מאגר צרכנים שייאסר לפנות אליהם בשיחות שיווק. על פי התיקון לחוק שהתקבל, חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61), התשפ"א-2020 אשר נודע בכינוי חוק מאגר "אל תתקשרו אלי", יוקם ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מאגר, הכולל מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל שיחות טלפון שיווקיות אליהם מאת עוסקים.

עוד על פי המתווה שהתקבל, צרכן יהיה רשאי לבקש לרשום מספר טלפון במאגר, לשנותו או להסירו בכל עת. מנגד, עוסק או מי מטעמו לא יפנו לצרכן הרשום במאגר בפנייה שיווקית בשיחת טלפון, אלא במקרים שהוחרגו מתחולת החוק. החוק השאיר אפשרות לפנות בפניה טלפונית למי שמופיע במאגר החדש. על מנת לפנות בפניה שיווקית לצרכן אשר נרשם במאגר, יש לקבל הסכמה מפורשת, שאינה טלפונית, מעוגנת בכתב ובנפרד, לבצע פניות שיווקיות בכלל – כאשר תוקף הסכמה זו הינו לשנה אחת בלבד, אז יש לחדשה.

הרעיון המקורי להקמת מאגר כזה נולד בארצות הברית. שם שכללו את המודל כאשר נקבע, כי על הרשות המסדירה (FTC) להקים 'מרשם סירוב', בו יכול להירשם כל מי שאינו מעוניין לקבל שיחות והודעות טלפוניות ובהמשך לכך נקבע איסור על משלוח הודעות בטלפון אל כל נמען שנרשם ב'מרשם הסירוב'. הרעיון להקים מאגר כזה עלה כבר כמה פעמים גם על שולחנו של המחוקק בארץ. הנושא נדון לעומק בפעם הראשונה ב-1996, כאשר הוסף לחוק הגנת הפרטיות פרק המשנה העוסק בדיוור ישיר. הצעה דומה עלתה שוב לדיון ב-2004, תולדה של הצעת חוק פרטית, וב-2007 כאשר נדון תיקון 40 לחוק התקשורת, הידוע בכיניו "חוק הספאם". בשלוש ההזדמנויות האלה הרעיון נדחה.

הצעת החוק עברה בכנסת בקריאה ראשונה ביום 14.9.2020 ואושרה לקריאה שנייה ושלישית על-ידי ועדת הכלכלה של הכנסת ביום 11.11.2020. שר הכלכלה והתעשייה יקבע הוראות בנוגע להקמת המאגר ולניהולו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. עסקים שיעברו על הוראות החוק יהיו צפויים לקנסות שינועו בין 25,000 ש"ח לעסקים קטנים ועד 45,000 ש"ח לתאגידים. הפרות חמורות יאפשרו הטלת קנסות גדולים יותר. בישיבותיה האחרונות הוסיפה ועדת הכלכלה כמה חריגים לחוק, שיאפשרו לעסקים להתקשר לצרכנים גם אם שמותיהם כלולים במאגר, כגון במקרים של עסקה מתמשכת ובנוגע לאותה עסקה בלבד. החוק ייכנס לתוקף בעוד כשנה וחצי.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.