הנציבות האירופית אישרה את הסכם העברת המידע בין אירופה לארצות הברית (EU-US Data Privacy Framework), המאפשר זרימת מידע חופשית בין האיחוד האירופי לבין חברות בארצות הברית שיצטרפו למנגנון המוצג בו. במסגרת ההסכם, מתחייבת ארצות הברית להבטיח רמה של הגנת מידע שווה לזו שמעניק האיחוד האירופי לתושביו. בעשור האחרון, שני הסכמי העברת מידע דומים נפסלו על ידי בית הדין לצדק של האיחוד האירופי בטענה שאינם מספקים מענה לסמכויות הנרחבות של רשויות האכיפה בארצות הברית לגשת למידע אישי. המנגנון המוצג בהסכם החדש מבטיח שורה של הגבלות על אופן הגישה של רשויות האכיפה למידע, כך שהגישה תהיה נחוצה ומידתית. בנוסף, מעוגנת בהסכם הקמתו של Data Protection Review Court, ערכאה שיפוטית אליה יוכלו נושאי מידע אירופאים לפנות לקבלת סעד בגין הפרת זכויותיהם.

בניגוד להחלטות תאימות אחרות, לרבות זו של ישראל, החלטת התאימות של ארצות הברית אינה חלה באופן גורף על כלל המידע המועבר אל המדינה. על מנת לחסות תחת החלטת התאימות, על חברות בארה"ב להצטרף למנגנון הגנת המידע ולהתחייב למלא אחר שורה של חובות, לרבות החובה לממש זכויות של נושאי מידע אירופאים ולהבטיח שמירה על מידע בהעברתו לצדדים שלישיים.

בדומה להסכמים שקדמו לו, הסכם העברת המידע הנוכחי יהיה כפוף לביקורת שיפוטית של בית הדין לצדק של האיחוד האירופי. על אף המנגנונים המוצעים בו, ארגוני פרטיות אירופאים הביעו ביקורת על ההסכם וסביר כי ייעתרו נגדו לבית הדין. כל עוד ההסכם בתוקף, מדובר בבשורה של ממש לחברות בין לאומיות ולזרימה חופשית של מידע בין שווקים.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).