אחריות אורגן בהפרת זכויות יוצרים שנעשתה על ידי תאגיד

  24/6/2009 01:00:00 דן חי ברשת
גודל טקסט:

בית המשפט העליון קבע, כי יש לפרש בהרחבה את דרישת "התועלת הפרטית" שבסעיף 2(3) לחוק זכויות יוצרים 1911, כך שדרישה זו יכולה שתתקיים הן בדרך כספית עקיפה, והן בדרך תועלת שאינה כספית כלל.  
הרקע לתביעה הינו טענתה של אקו"ם, כי בבית הקפה שהופעל על ידי המשיב התקיימה הופעה של אמן שביצע יצירות אשר הזכויות בהן נתונות לה וזאת ללא רשותה. בית משפט השלום קיבל את טענת אקו"ם, קבע כי ביצוע היצירות המוגנות בבית הקפה מהווה הפרה של זכויות היוצרים וחייב בהפרה זו את בית הקפה כתאגיד ואת המשיב כאורגן של בית הקפה. 

בית המשפט המחוזי בתל אביב, קיבל חלקית את הערעור שהוגש, וקבע כי אין מתקיים באורגן התאגיד, המשיב, תנאי סעיף 2(3) לחוק זכות יוצרים 1911. הנימוק לקבלת הערעור היה כי סעיף 2(3) לחוק דורש שימוש ביצירה לתועלת פרטית, בית המשפט המחוזי  קבע כי בהתבסס על עקרון האישיות המשפטית הנפרדת אין לראות בתועלת שהפיקה החברה כתועלת פרטית של אורגנה.

לבית המשפט העליון הוגשה בקשת רשות ערעור על ידי אקו"ם. בית המשפט קיבל את הבקשה והחליט לדון בבקשה כאילו הוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.

בבית המשפט העליון העלתה המבקשת שתי טענות עיקריות. האחת, כי יש להטיל על המשיב, אחריות אישית כאורגן בחברה שהפרה זכות יוצרים, השנייה, כי מתקיימת במשיב דרישת התועלת האישית שבסעיף 2(3) לחוק זכות יוצרים 1911.

בית המשפט העליון, קבע כי  סעיף 2(3) לחוק מטיל אחריות גם על כל אדם אשר אמנם אינו מרשה את עצם הביצוע המפר, אך לשם עשיית רווחים, מרשה הוא להשתמש בחצרו לביצוע פומבי של יצירה מוגנת, אלא אם כן לא ידע ולא היה לו יסוד נאמן לחשוד שהביצוע יפר זכות יוצרים.

בית המשפט העליון הוסיף וקבע, כי במקרה דנן, איפשר בית הקפה לאמן, לבצע יצירות בחצרו, ולפיכך אחראי הוא להפרת זכות יוצרים על פי סעיף 20 (3) לחוק. אולם השאלה העולה הינה, האם יש לחייב אף את המשיב כאורגן בית הקפה, באחריות בגין הפרת זכות יוצרים על פי סעיף זה.

בתשובתו לשאלה זו קבע בית המשפט העליון, כי "המבחן לצורך הטלת אחריות אישית על אורגן הוא המבחן הרגיל של דיני הנזיקין – קיום יסודות האחריות", ואין בהטלת אחריות על פי מבחן זה שום סתירה לעקרון היסוד בדבר האישיות המשפטית הנפרדת של חברה". חבות זו אינה נובעת מהרמת מסך אלא נובעת מן העיקרון הכללי והיסודי על פיו אדם אשר ביצע עוולה, לרבות אורגן, חייב לשאת בתוצאות המשפטיות הנובעות מהתנהגות זו.

בית המשפט העליון קבע כי את דרישת "התועלת הפרטית" שבסעיף 2(3) לחוק, יש לפרש באופן רחב שאינו דורש הכנסה כספית ישירה לכיסו את האורגן. לדידו של בית המשפט ניתן לקבוע כי מתקיימת דרישת "התועלת הפרטית" לאורגן, גם במקום בו חברה מרשה שימוש למטרות רווח, והתועלת העסקית מהווה גם תועלת פרטית של כל אחד מהמנהלים. לדעת בית המשפט אין חולק כי למנהל בתאגיד אינטרס אישי להצליח, וכי הצלחת החברה מספקת גם למנהלה תועלת אף שלא באה לידי ביטוי בערך כספי. 

נקבע כי, הן החברה והן המשיב כאורגן החברה, נושאים באחריות בגין הפרת זכויות היוצרים.

(רע"א 2997/07 אקו"ם, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ נ’ קפוצי’ין עסקי מזון בע"מ)

 
לפסק דין המלא לחץ כאן

 
הערה:

סקירה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל עולה או קבלת כל החלטה.

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

שייך לקטגוריות : תאגידים , זכויות יוצרים
 
 
 
חיפוש מתקדם »
 
 

אודות

דן חי ברשת

דרך אבא הלל סילבר 12
רמת-גן, 52506
טלפון 03-6005777
פקס. 03-6005888
office@hay-law.com
דן חי ושות


דן חי ברשת הינו אתר משפטי ייחודי מסוגו. האתר הינו אתר חדשותי לכל דבר בתחומו הכולל ידיעות חדשותיות, מאמרים, תכני מדיה, פסקי דין ותכנים נוספים בתחומי הגנת הפרטיות, לשון הרע, דיני ספורט ובשאר תחומי התמחות המשרד.

להמשך קריאה »
 

 
פיתוח ע"י ביטמן
דן חי ושות' - עורכי דין © כל הזכויות שמורות