הגדלת סמכויות האכיפה במרכזה של הצעה חדשה לתיקון חוק הגנת הפרטיות - תדון לראשונה בועדה להגנת הפרטיות של הלשכה

  17/2/2010 09:03:00 דן חי ברשת
גודל טקסט:

דיון ראשון בהצעה לתיקון חוק הגנת הפרטיות, לפיה יורחבו סמכויות האכיפה שבידי הרשות למשפט וטכנולוגיה במשרד המשפטים, יערך בעוד כשבוע (24.2.10) בוועדה להגנת הפרטיות של לשכת עורכי-הדין.
הדיון יערך כאשר יו"ר הוועדה, עו"ד דן חי, יארח בישיבה מיוחדת של הוועדה את עו"ד יורם הכהן, ראש הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, שהיה הרוח המרכזית בניסוח תזכיר ההצעה לתיקון החוק.
על-פי תזכיר ההצעה לתיקון חוק הגנת הפרטיות, אשר הופץ לפני ימים אחדים על-ידי משרד המשפטים, יורחבו באופן ניכר סמכויות האכיפה ומנגנוני הפיקוח של רשם מאגרי המידע, אשר תוארו ישונה ל"ממונה על המידע". כך, בין היתר, תהא בידיו הסמכות לחקור עבירות פליליות ולהטיל עיצומים כספיים על הפרת הוראות החוק הנוגעות לניהול מאגרי מידע עד סכום של 3.2 מיליון ₪.נדבך מרכזי בהצעה הינו יישומה של "אכיפה חלופית" – שימוש בכלי אכיפה של המשפט המנהלי במקום נקיטה בהליכים פליליים. לצד אכיפה זו כוללת ההצעה אף הרחבת כלי החקירה בתחום הפלילי, ביחס לעבירות החמורות יותר בתחום מאגרי המידע. ההצעה כוללת אף הרחבה של שורת העבירות "המגלמות את המעשים החמורים ביותר ביחס לפגיעה בפרטיות במאגרי המידע", כלשון ההצעה.
על-פי ההצעה, במקרי הפרות חוק, שאכיפתן איננה מתאימה להליך הפלילי, יוסמך הממונה על הגנת המידע לטפל בכך באמצעות אכיפה מנהלית. מטרת אכיפה זו איננה ענישה, אלא הבטחת קיום הוראות החוק. הממונה יוכל להטיל על המפר עיצומים כספיים בסכומים מדורגים, שיקבעו בהתאם לחומרת ההפרה, רגישות המידע וגודל המאגר בו בוצעה ההפרה. לחילופין, יוכל הממונה לשלוח למפר התראה לפיה עיצום כספי (בסכום מוגדל) יוטל עליו רק אם ימשיך בביצוע ההפרה, או להחתים את המפר על התחייבות להימנע מהפרה, שהסנקציה על אי קיומה תהיה חילוט ערובה שהמציא המפר להבטחתה והטלת עיצום כספי.
בדברי ההסבר להצעה מובהר, כי השינויים הרבים בטכנולוגיה, לעיתים בקצב זמנים מואץ, והקשת הרחבה של המידע לסוגיו השונים, אינם מאפשרים לקבוע הוראות מפורטות של אבטחת מידע בחקיקה הראשית. כתחליף לכך מוצע לאפשר לממונה על המידע להוציא צו אבטחת מידע אשר יאפשר לו להורות לבעלי המאגרים השונים, כל אחד לפי נסיבותיו, לנקוט פעולות מסוימות ואף להוסיף אמצעים, שיתרמו לשיפור אבטחת המידע במאגר. הפרתו של צו האבטחה תהא עילה להטלת עיצום כספי.
ביחס להפרות החמורות של הגנת הפרטיות במאגרי מידע, המשקפות פוטנציאל לנזק רב לציבור או נגועות בכוונה פלילית - יקבעו על-פי ההצעה עבירות פליליות ברורות ומרתיעות, כגון האיסור על שימוש במידע בניגוד למטרה לשמה נמסר והאיסור על שימוש במידע ללא הרשאה של בעל המאגר המחזיק בו כדין, שהעונש על הפרתן עשוי להגיע עד 5 שנות מאסר. כמו כן קובעת ההצעה את חובתם של נושאי משרה בכירים בתאגידים פרטיים וברשויות ציבוריות לפקח על קיום הוראות החוק בגופים שתחת ניהולם, אשר גם הפרתה תהיה עבירה פלילית שעונשה קנס.
ההצעה קובעת עוד כי הממונה ומפקחיו יצוידו בסמכויות חקירה פלילית, סמכויות שאינן קיימות במצב החקיקתי הנוכחי. בנוסף לכך יורחבו ויוגדלו סמכויותם בתחום הפיקוח המנהלי, תוך התאמת סמכויות אלו לתחום מאגרי המידע הממוחשבים ותוך הקפדה על איזון בין מטרת הפיקוח לבין זכויות המפוקחים.
את חשיבות הדיון בהצעה, במסגרת וועדת הגנת הפרטיות של הלשכה הסביר עו"ד דן חי, יו"ר הוועדה: "לשכת עורכי-הדין תלווה תיקון חשוב זה לחוק הגנת הפרטיות והדיון עם עו"ד יורם הכהן יעזור לנו לגבש את הצעתנו לעמדת הלשכה בנושא, אשר תובא לדיון ואישור הועד המרכזי של הלשכה".

שייך לקטגוריות : מאגרי מידע , הגנת הפרטיות
 
 
 
חיפוש מתקדם »
 
 

אודות

דן חי ברשת

דרך אבא הלל סילבר 12
רמת-גן, 52506
טלפון 03-6005777
פקס. 03-6005888
office@hay-law.com
דן חי ושות


דן חי ברשת הינו אתר משפטי ייחודי מסוגו. האתר הינו אתר חדשותי לכל דבר בתחומו הכולל ידיעות חדשותיות, מאמרים, תכני מדיה, פסקי דין ותכנים נוספים בתחומי הגנת הפרטיות, לשון הרע, דיני ספורט ובשאר תחומי התמחות המשרד.

להמשך קריאה »
 

 
פיתוח ע"י ביטמן
דן חי ושות' - עורכי דין © כל הזכויות שמורות